Asimina triloba

Asimina

Synonym / gammalt namn: 
Nordamerikansk pawpaw
Artens utbredningsområde: 
NC USA och SÖ Kanada - Texas och SÖ USA
Ej tillgänglig