Webbutiken är tillfälligt stängd, välkommen till butiken utanför Eskilstuna!

Pseudofumaria lutea

Pseudofumaria lutea

Gul nunneört

Papaveraceae

Långblommande perenn med skirt bladverk. Blommar från vår till höst med gula små blommor. Frösår sig villigt där den trivs

Höjd: 
30 cm
Växtplats: 
Trivs i de flesta jordar, sol till skugga
Härdighet: 
Troligen härdig i stora delar av landet
Artens utbredningsområde: 
Italien, V Balkan
Webbutiken tillfälligt stängd