Webbutiken är tillfälligt stängd, välkommen till butiken utanför Eskilstuna!

Eupatorium cannabidum 'Flore-Pleno'

Eupatorium cannabidum 'Flore-Pleno'

Hampflockel, fylld

Asteraceae

Storvuxen perenn med rosa, dubbla blommor. Hampflockel kan hittas vild i södra Sverige och växter då på fuktiga platser och utmed vattendrag.
I trädgården kan den odlas i normal till fuktig jord.
Höjden varierar mycket med tillgången på fukt.
Hampflockeln är en växt som brukar samla många fjärilar under hösten

Inom folkmedicinen använd som kräkmedel

Växten är svagt giftig

Höjd: 
100-150 cm
Växtplats: 
Fuktig jord och sol till halvskugga
Härdighet: 
Troligen härdig i stora delar av Sverige
Artens utbredningsområde: 
Europa - V Asien, N Afrika
Webbutiken tillfälligt stängd