Salix chaenomeloides 'Mount Aso'

Salix chaenomeloides 'Mount Aso'

Kvittenvide

Salicaceae

Under vårvintern slår buskens speciella "kissar" ut, läckert rosa
Busken har ett brett rundat växtsätt

Höjd: 
1-2m
Växtplats: 
Trivs på de flesta, ej för torra jordar. Sol till lättskugga
Härdighet: 
zon I-III
Webbutiken stängd över vintern