Gladiolus communis

Gladiolus communis

Småblommig sabellilja
Iridaceae
Ej på webben, kan finnas i vår butik
Artens utbredningsområde: 
S Europa - Iran, NV Afrika