Fothergilla major

Fothergilla major

Stor häxal

Hamamelidaceae

Buske med tidig och doftande blomning.
Blir en ganska bred buske med tiden.
Mycket vacker höstfärg

Höjd: 
1,2m
Växtplats: 
Trivs på både lite fuktiga och något torrare jordar, med lågt pH. Sol till halvskugga, blommar dåligt i skugga.
Härdighet: 
zon III
Artens utbredningsområde: 
Ö USA
Webbutiken öppnar igen till nästa säsong