Webbutiken är tillfälligt stängd, välkommen till butiken utanför Eskilstuna!

Bistorta officinalis

Bistorta officinalis

Stor ormrot

Polygonaceae

Lättodlad perenn som med sitt marktäckande växtsätt snabbt täcker jord kring buskar, träd och andra höga perenner.
Blommar under tidig sommar-sommar med små rosa blommor som är tätt sittande på upprätta blomställningar.
Blad, rot och frön är ätliga

Synonym / gammalt namn: 
Persicaria bistorta
, Polygonum bistorta
Höjd: 
70cm
Växtplats: 
Trivs i de flesta jordar. Sol till halvskugga
Härdighet: 
Härdig i stora delar av landet om den slipper vinterfukt
Artens utbredningsområde: 
Eurasien
Webbutiken tillfälligt stängd