Webbutiken är tillfälligt stängd, välkommen till butiken utanför Eskilstuna!

Centaurea dealbata

Centaurea dealbata

Strävklint

Asteraceae

En blomma från den gamla torpträdgården. Rosa klintblommor under sommaren. Mycket lättodlad och anspråkslös.

Höjd: 
70 cm
Växtplats: 
Trivs i de flesta väldränerade jordar, sol
Härdighet: 
Troligen härdig i stora delar av Sverige.
Artens utbredningsområde: 
Kaukasus
Webbutiken tillfälligt stängd