Webbutiken är tillfälligt stängd, välkommen till butiken utanför Eskilstuna!

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Strutbräken

Onocleaceae

Växer med frodiga ljust gröna sterila blad likt en strut, fertila blad utvecklas i mitten.

De upprätta fertila bladen på Strutbräken är vackra vinterståndare.

Sprider sig med utlöpare

Höjd: 
120 cm
Växtplats: 
Fuktig jord och skugga till halvskugga
Härdighet: 
Härdig i hela Sverige
Artens utbredningsområde: 
Eurasien
Webbutiken tillfälligt stängd