Webbutiken är tillfälligt stängd, välkommen till butiken utanför Eskilstuna!

Acer campestre 'Carnival'

Acer campestre 'Carnival'

Naverlönn

Sapindaceae

Litet träd med små lönnblad som är kantade med cremevitt

Höjd: 
2,5 m
Växtplats: 
Väldränerad, gärna kalkrik jord och sol till skugga
Härdighet: 
Härdig till mellansverige
Artens utbredningsområde: 
Europa, N Afrika, Turkiet - N Iran
Webbutiken tillfälligt stängd