Webbutiken är tillfälligt stängd, välkommen till butiken utanför Eskilstuna!

Tidig vår

Perenner

Hepatica nobilis

Ranunculaceae
Blåsippa

Blåsippa med blå blommor. Bladen är läderartade och vintergröna men vissnar ned under våren då nya blad utvecklas

Blåsippan är fridlyst, dessa plantor är odlade för försäljning

Webbutiken tillfälligt stängd
Prenumerera på Tidig vår