Carex muskingumensis

Carex muskingumensis

Palmstarr

Cyperaceae

Sprider sig sakta med rhizomer, och är lämplig som marktäckare. Bladens utformning gör att den får ett något palmliknande utseende.

Höjd: 
60cm
Växtplats: 
Vill ha fuktig jord, sol till skugga
Härdighet: 
Härdig i hela landet
Artens utbredningsområde: 
C Nordamerika
Ej tillgänglig