Webbutiken är tillfälligt stängd, välkommen till butiken utanför Eskilstuna!

Eomecon chionantha

Snövallmo

Papaveraceae

Lundväxt med vackra rent vita, ca 5cm stora blommor med gula ståndare
Blommar under försommar-sommar och sprider sig som marktäckare med läderartade blad
Passar i den ljusa lunden under buskar och träd, kan tränga undan känsliga små perenner

Höjd: 
40cm
Växtplats: 
Trivs bäst i mullrik jord, men klarar de flesta väldränerade jordar. Halvskugga
Artens utbredningsområde: 
C, Ö och S Kina
Webbutiken tillfälligt stängd